int(10) int(5) In de spotlight: de verbindingsman - Kasel Management en Advies

In de spotlight: de verbindingsman

Afbeelding 02
19 maart 2019

In dit nieuwsitem laten we anderen aan het woord. Dit keer zijn dat vertegenwoordigers van de Assense sportwereld. “André werkte bij de gemeente Assen als vakcoördinator Sport. Daar is later ‘Bewegen’ als noemer bijgekomen. Sport en Bewegen als middel voor een gezonde leefstijl. Dat is iets waar André voor stond. En nog steeds staat.

Wij hebben hem in 6 jaar tijd leren kennen als een gedreven en sociale persoonlijkheid die hart heeft voor de sport. Met name voor de mensen in en achter de sport. Hij is leergierig naar de ins en outs van onze sportwereld en hoe alles in het werk gaat op de sportvelden. Emelten-bestrijding, kunstmestgebruik en kunstgrasontwikkeling zijn dingen die hij zich eigen gemaakt heeft. Daarmee heeft hij zijn deskundigheid op sportgebied nog verder vergroot. De juiste achtergrond had hij zelf al meegenomen.

Een duidelijke beleidslijn (kadernota’s) en de hieruit voortkomende verbeteringen in onze sportwereld zijn hiervan het resultaat. Tastbare resultaten die zichtbaar zijn op de vele sportparken in onze gemeente en te herkennen aan een aantal nieuwe sporthallen.

In samenspraak met ons als sportverenigingen kwamen - naast zijn resultaatgerichtheid en deskundigheid - ook zijn wens voor win-win oplossingen, de wil om samen te werken en een bredere maatschappelijke belangstelling naar voren. Sterke verenigingen die naast de fun in eigen sport ook een rol kunnen spelen in de maatschappelijke opdrachten van de gemeente waren altijd bij hem in beeld. Hierin bleef hij op een zakelijke manier professioneel en scherp op kwaliteit en financiën. Maar er was ook altijd ruimte voor onze inbreng. Hij communiceerde op heldere wijze, zowel in taal als geschrift.

In de veranderende wereld die we nu meemaken met veel tegenwind is het zaak de rijen gesloten te houden. Samen te blijven werken. André heeft zich laten zien als een verbindingsman en we hopen dat hij die rol nog lang zal kunnen spelen. Wij wensen hem daarbij veel succes en zijn graag bereid zijn toekomstige klanten te vertellen hoe hij werkt en waarom wij zo tevreden zijn over André.”

Terug naar het nieuwsoverzicht